Havi archívum: augusztus 2015

Szövetségi útikalauz – II.

Haza Izrael földjére… „Kelj fel, vedd a gyermeket és anyját, és menj haza Izráel földjére”  (Lukács II/1 ) – ezzel a paranccsal keresi meg az angyal Józsefet Egyiptomban. Azonban mielőtt továbblépünk az Evangélium elbeszélésében, újabb történelmi félretájékoztatásra szeretnénk felhívni a…
Tovább

Szövetségi útikalauz – III.

Mielőtt tovább olvasnánk az Evangéliumot, egy újabb fontos kitérőt teszünk. „Szövetségi útikalauzunkban” arra törekszünk, hogy a Biblia valóságának talaján állva tárjuk fel azokat az eseményeket, amelyeket Mária, József, és családtagjai kultúrájuk, történelmük, hitük, tradíciójuk alapján a mindennapjaiban éltek meg. Fontosnak…
Tovább

Szövetségi útikalauz – IV.

Most visszatérünk az evangéliumi történet folytatásához. Útikalauzunk második részében odáig jutottunk, hogy bemerítő Jánoshoz  .. „kiméne hozzá Júdeának egész tartománya és a Jeruzsálembeliek is bemerítkeztek mindnyájan ő által a Jordán vizében, bűneikről vallást tevén.” Márk 1/5 ..”Látá János Jézust ő…
Tovább

Szövetségi útikalauz – V.

Lukács evangéliumában folytatódik a történet. „És elvégezvén mindent kísértést az ördög, eltávozék tőle egy időre.” Jézus pedig megtére a léleknek erejével Galileába és híre méne néki az egész környéken.” „És Ő tanítana azoknak zsinagógáiban, dicsőítetvén mindenkitől.” „És méne Názáretbe, ahol…
Tovább

A bot – egy emberi tett története: Jehuda Berkovits a Rabbiképzőn

2015. május 28-án a Rabbiképző Egyetem adott helyet a könyvbemutatónak, amin vendégül láthattuk az 1944. tavaszán Kassáról családjával Auschwitzba hurcolt szerzőt, Júda Berkovitsot.  Júda “Néhány élményem Auschwitztól Buchenwaldig című könyvét az 50-es években kezdte naplószerűen leírni. Már kézirat formában is…
Tovább

Szövetségi útikalauz – VI.

Jézus elkezdi tanítói hivatását A Biblia, bár egy lappal két részre van osztva, tartalmát nézve még is szerves egészet alkot. A második résszel válik teljessé, mely egyenes folytatása az Atya ígéretének és szövetségének választott népével. A zsidóságon keresztül, a zsidó…
Tovább

Szövetségi útikalauz-VII.

Beszéd a hegyen   Különleges ponton állunk meg az Evangélium történetében. Mert azt gondoljuk, hogy ez a rész, mely „hegyi beszéd” néven vált világhírűvé, szilárd és kikezdhetetlen erkölcsi alapokat mutat fel, morálfilozófiailag (etikailag) is egyetemes, … vagyis azt gondoljuk, hogy…
Tovább