(Új)szövetségi útikalauz

Szövetségi útikalauz – I.

Kedves Olvasó! Az a tapasztalatunk, hogy sok keresztény hiszi azt, hogy az Újszövetség egy önálló „keresztény” mű, amely leszakítva a BIBLIÁTÓL is értelmezhető, és egy új, önálló, keresztény hitvilág alapjairól szól. Ezzel szemben az Újszövetség nem más, mint a zsidó…
Tovább

Szövetségi útikalauz – II.

Haza Izrael földjére… „Kelj fel, vedd a gyermeket és anyját, és menj haza Izráel földjére”  (Lukács II/1 ) – ezzel a paranccsal keresi meg az angyal Józsefet Egyiptomban. Azonban mielőtt továbblépünk az Evangélium elbeszélésében, újabb történelmi félretájékoztatásra szeretnénk felhívni a…
Tovább

Szövetségi útikalauz – III.

Mielőtt tovább olvasnánk az Evangéliumot, egy újabb fontos kitérőt teszünk. „Szövetségi útikalauzunkban” arra törekszünk, hogy a Biblia valóságának talaján állva tárjuk fel azokat az eseményeket, amelyeket Mária, József, és családtagjai kultúrájuk, történelmük, hitük, tradíciójuk alapján a mindennapjaiban éltek meg. Fontosnak…
Tovább

Szövetségi útikalauz – IV.

Most visszatérünk az evangéliumi történet folytatásához. Útikalauzunk második részében odáig jutottunk, hogy bemerítő Jánoshoz  .. „kiméne hozzá Júdeának egész tartománya és a Jeruzsálembeliek is bemerítkeztek mindnyájan ő által a Jordán vizében, bűneikről vallást tevén.” Márk 1/5 ..”Látá János Jézust ő…
Tovább

Szövetségi útikalauz – V.

Lukács evangéliumában folytatódik a történet. „És elvégezvén mindent kísértést az ördög, eltávozék tőle egy időre.” Jézus pedig megtére a léleknek erejével Galileába és híre méne néki az egész környéken.” „És Ő tanítana azoknak zsinagógáiban, dicsőítetvén mindenkitől.” „És méne Názáretbe, ahol…
Tovább

Szövetségi útikalauz – VI.

Jézus elkezdi tanítói hivatását A Biblia, bár egy lappal két részre van osztva, tartalmát nézve még is szerves egészet alkot. A második résszel válik teljessé, mely egyenes folytatása az Atya ígéretének és szövetségének választott népével. A zsidóságon keresztül, a zsidó…
Tovább

Szövetségi útikalauz-VII.

Beszéd a hegyen   Különleges ponton állunk meg az Evangélium történetében. Mert azt gondoljuk, hogy ez a rész, mely „hegyi beszéd” néven vált világhírűvé, szilárd és kikezdhetetlen erkölcsi alapokat mutat fel, morálfilozófiailag (etikailag) is egyetemes, … vagyis azt gondoljuk, hogy…
Tovább

Szövetségi útikalauz – VIII.

Tények és várakozások Itt érkeztünk el ahhoz a ponthoz, hogy áttekintsük az eddigi történéseket, és levonjuk az idáig vezető út jelentős üzeneteit.  De azt is tudjuk, hogy az Újszövetségként ismert evangéliumot sokak csak mások tolmácsolásán keresztül ismerik, vagy vélik ismerni….
Tovább

Szövetségi útikalauz – IX.

Jézus után 1300-1500 évvel az addig héber, görög és latin nyelv közvetítésével megőrzött Bibliát egyre többen fordították le az adott ország nemzeti nyelveire.  Ezzel magyarázható, hogy bizonyos kifejezések nyelvi, fogalmi, értelmezési eltérésekhez is vezethet a nemzetek között.  De mivel a…
Tovább