Apor Vilmos leveliből és nyilatkozataiból…

… Ma már közismert, hogy a Püspöki Kar körlevele igen nehezen született meg, és igen furcsa véget ért. Elsősorban Apor Vilmos püspök szorgalmazta Serédi Jusztinián hercegprímásnál, hogy a katolikus egyház tegyen határozott lépéseket a zsidók deportálása és minden egyéb jogfosztása ellen. Apor püspök ajánlólevelében többek között ezt írta: „Hogy fogunk megállni a történelem előtt, ha látszólagos egyetértésben és udvariassági viszonyban maradunk egy olyan kormánnyal, amely országszerte a legnagyobb kegyetlenséggel kínoz 100 és 100 ezer embert, és asszisztál ahhoz, hogy őket rabszolga munkára és a halálba deportálják..

  1. április 12-én, 17, -én, 20-án és 27-én Apor levelet írt Serédinek…

“A legtöbb erőfeszítést az üldözöttek mentése érdekében és az egyház egyértelmű politikai iránymutatása végett báró Apor Vilmos győri püspök tette, úgy is mint a Szent Kereszt Egyesület püspök-védnöke és a formálódó kereszténydemokrata párt támogatója. 1944 Pünkösdjén szerzett Apor tudomást arról, hogy Győrött is felállítják a gettót. A nagy egyházi ünnepen a székesegyházban elmondott szentbeszédében ünnepélyesen óvást emelt az újabb embertelenség és bűn ellen. “Aki a kereszténység első és legnagyobb parancsát megtagadja és azt állítja, hogy vannak emberek, csoportok és fajok, amelyeknek gyűlölete meg van engedve, aki azt hirdeti, hogy szabad embereket kínozni, ha azok négerek vagy zsidók, azt – bármennyire is dicsekszik a kereszténységével – pogánynak kell tekintetnünk…. Mindenki, aki emberkínzást helyesel, vagy abban részt vesz, súlyos bűnt követ el, és mindaddig nem kaphat feloldozást, amíg ezt a nagy vétket jóvá nem teszi.” Gergely Jenő: A magyar katolikus püspöki kar, az Apostoli Szentszék, és a Soá

Apor azonban nem elégedett meg a szószéki tiltakozással. Mint közjogi tényező (úgy is mint felsőházi tag) még aznap tiltakozó levélben fordult Jaross Andor belügyminiszterhez a gettó felállítása miatt. “Ezen intézkedés ellen, mely minden emberiesség és keresztény szellemmel ellenkezik, mely igazságos és tárgyilagos ítélet nélkül büntet ártatlanokat, sőt a bűnözésre képtelen gyermekeket is, mint az ősi Győr városának püspöke tiltakozó szavamat emelem fel. Isten és a magyar- és világtörténelem előtt Miniszer Urat teszem felelőssé mindazért a betegségért és halálesetért, mindazért a megvetésért és elítélésért, mely ennek az intézkedésnek nyomában fog járni.” Apor azonban nem kapott választ.

Forrás: Magyar Pax Romána: Gergely Jenő: A magyar katolikus püspöki kar, az Apostoli Szentszék, és a Soá